W projekt zaangażowany jest interdyscyplinarny zespół badawczy, posiadający udokumentowane doświadczenie w zakresie metod wytwarzania i modyfikacji układów, mogących pełnić rolę pigmentów/barwników (m.in. nanocząstki półprzewodników szerokopasmowych, nanostruktury węglowe) analiz fizykochemicznych i konserwacji dzieł sztuki. Oferujemy także dostęp do bogatego zaplecza aparaturowego.